Denetim Hizmetleri

  • Bağımsız denetim hizmetleri, UFRS’ye (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) göre hazırlanan finansal tablolar üzerinden hesaplama ve analizler yapılması için gerekli çalışmaların yürütülmesidir.
  • İç Denetim, yapılarına uygun iç denetim sisteminin kurulması, gerekli teknik ve bilgi donatımının sağlanarak eksiklerin giderilmesini sağlar.
  • Risk Yönetimi ile işletmenin normal faaliyet süreci boyunca karşılaşabileceği risklerin giderilmesi, minimize edilmesi veya bunların sigorta ettirilmesi ile ilgili konular ile ilgilenir.
  • Karlılık ve verimlilik analizleri tüm ekonomik düzeylerde karar almaya yardımcı olan etkili bir araçlardır. Verimlilik ölçüm ve analizinin başarısı, büyük ölçüde, verimlilik ölçümünün örgütün etkililiğinde neden önemli oluğunun ilgili tüm kişi ve gruplar (işletme, yöneticileri, işçiler, işverenler, ticaret odalar ve kamu kuruluşları) tarafından çok iyi kavranmasına bağlıdır. Ölçüm, geliştirilmesi gereken fırsatların nerede aranması gerektiğini ve geliştirme çabalarının ne ölçüde başarılı olduğunu ortaya koyar.

Comments are closed.